Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 augustus 2017

Vragen over GenX in het ditnkwater

In een artikel van het Leidsch Dagblad van dinsdag 15 augustus stelt de provinciale fractie van GroenLinks dat het een kwestie van tijd is totdat GenX zich in te hoge concentraties in het drinkwater van de regio Dunea en dus ook Noordwijk zal bevinden. D66 Noordwijk deelt deze zorg vanuit een gezondheidsoogpunt als ook vanuit de Blue zone.

Vraag 1: Deelt het College, net zoals D66, de zorgen om de naar verwachting stijgende hoeveelheid GenX in het drinkwater?

Vraag 2: Is het College bereid om ook bij het RIVM aan te dringen op het verbieden van het lozen van GenX? Vraag

3: Deelt het College de zorg over een minder geloofwaardige Blue zone die Noordwijk nastreeft in combinatie met een stijgende hoeveelheid GenX in het drinkwater?