Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

Schriftelijke vragen over doorstroming en verkeersveiligheid N444

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO inzake de N444

Dagelijks maken veel Noordwijkse inwoners gebruik van de N444 tussen Noordwijk en Voorhout als verbinding naar bijvoorbeeld station Voorhout of de A44. Deze weg wordt druk bereden door gemotoriseerd verkeer. Hoewel de weg overzichtelijk is, verloopt de doorstroming soms moeizaam. D66 ziet twee knelpunten en stelde vragen aan het College.

· Het is niet duidelijk welke snelheid gereden mag worden. Er staat heel klein op de wegnummerborden dat er 80 km. p/u gereden mag worden. Voor veel weggebruikers is dit niet duidelijk (zichtbaar). Het gevolg is dat weggebruikers na het verlaten van de bebouwde kom 50 of 60 km. p/u blijven rijden, waardoor een vlotte doorstroming van het verkeer wordt verhinderd.

· Ter hoogte van de KTS in Voorhout ligt de rijbaan erg dicht op de Leidsevaart. De flauwe bocht zal voor menig (nieuwe) weggebruiker, komende vanuit de richting Voorhout, de angst oproepen om de Leidsevaart in te rijden. Vooral in winterse of nachtelijke omstandigheden zien veel automobilisten het onaantrekkelijke risico om in de vaart te belanden.

D66 realiseert zich dat de verkeersveiligheid van de N444 de eerste verantwoordelijkheid is van de Provincie Zuid-Holland en niet van de gemeente Noordwijk. D66 zou echter graag zien dat het College bij de Provincie aandringt op (kleine) verbeteringen van de weg.

Vraag 1: Herkent u bovenstaande knelpunten?

Vraag 2: Deelt u onze mening dat het simpel plaatsen van enkele borden die de maximum snelheid buiten de bebouwde kom aangeven, de huidige onduidelijkheid kan wegnemen?

Vraag 3: Deelt u onze mening dat het plaatsen van vangrails tussen de weg en de Leidsevaart kan bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de weggebruikers?

Vraag 4: Bent u bereid om met het provinciebestuur van Zuid-Holland in gesprek te gaan over verbeteringen aan de N444 (dat deel dat tussen de woonkern Voorhout en Noordwijk is gelegen)?

 

Noordwijk, 6 december 2017.

Fractie D66 Noordwijk,

Dick Gutlich.