Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 februari 2018

Verklaring D66 Noordwijk naar aanleiding van debat over TV-optreden CDA raadslid Zoetendaal

Op donderdag 15 februari jl. is in de gemeenteraad van Noordwijk een debat gevoerd over het optreden van CDA-raadslid Lenie Zoetendaal in het tv-programma “De Monitor”.

In het debat is door de fractie van D66 het volgende standpunt ingebracht:

· Een raadslid wordt geacht het algemeen belang van zijn of haar gemeente dienen. Het optreden van mevrouw Zoetendaal, in haar functie van raadslid, waarbij voor een deel een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven en de gemeente Noordwijk (onterecht) in diskrediet is gebracht, deed hieraan ernstig afbreuk. Conclusie: Een anti-Noordwijk marketing campagne waar niemand beter van wordt.

· D66 onderschrijft de opvatting van mevrouw Zoetendaal dat Noordwijk beschikt over veel te weinig sociale woningbouw en dat het met nieuwe woningbouwlocaties allemaal te traag gaat. Echter, het CDA van mevrouw Zoetendaal heeft tot 2014 decennia lang in het college verantwoordelijkheid gedragen voor het Noordwijkse woningbouwbeleid en het schuiven, verschuiven en uitsluiten van woningbouwlocaties waar die sociale woningbouw al lang had kunnen staan. Dit aspect blijft ernstig onderbelicht.

· Een mede door de fractie van D66 ingediende motie om vooruitlopend op andere woningbouwplannen alvast snel ca. 60 semipermanente woningen voor starters te realiseren is door de fractie van het CDA, inclusief mevrouw Zoetendaal, nog enkele weken geleden, afgewezen.

· We roepen mevrouw Zoetendaal op om snel terug te keren in een constructieve modus om samen met ons aan oplossingen te werken voor het dringende woningtekort.

Mevrouw Zoetendaal heeft zich, na het voorlezen van een verklaring, helaas onthouden van enige inbreng of weerwoord in het raadsdebat. De aangenomen motie verwijst naar het gevoerde debat en roept op om als raadslid politieke onderwerpen in het debat in de raadszaal te brengen. Helaas bleek later dat de strekking van de motie niet goed begrepen is en deze ongelukkig geformuleerd was. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de fractie van D66 om een ander raadslid de mond te snoeren of het maatschappelijk debat te beperken.

Enige beperking van de vrijheid van meningsuiting is dus absoluut niet aan de orde, niet bedoeld en leidt af van het onderwerp: bouwen, bouwen, snel bouwen!

Noordwijk, 20 februari 2018.

Dick Gutlich, Fractievoorzitter D66 Noordwijk.