Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 februari 2019

Schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake Prestatieafspraken Noordwijk

Op 20 december 2018 is namens de partijen gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk de overeenkomst Prestatieafspraken Wonen Noordwijk 2019 – 2022 ondertekend. Het moment van ondertekening lag enkele dagen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de vorming van het nieuwe college van B&W.

Vraag 1: Kunt u ons bevestigen dat deze recente overeenkomst met de NWS en SHN door u zal worden nagekomen?

Vraag 2: Hoe denkt u om te gaan met de prestatieafspraak voor 2019 welke ziet op het afronden van procedures en start bouw tijdelijke woonunits Bronsgeest (gemeente en NWS)?

Vraag 3: Kunt u ons bevestigen dat de procedures om deze tijdelijke woonunits in Bronsgeest voor jongeren, starters en spoedzoekers zo snel mogelijk te realiseren onverminderd worden voorgezet?

Vraag 4: Wanneer kunnen de Noordwijkse jongeren, starters en spoedzoekers naar huidige inzichten gebruik gaan maken van deze tijdelijke woonunits?

Noordwijk, 1 februari 2019.

Fractie D66 Noordwijk,

Dick Gutlich.