Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 maart 2019

D66 Noordwijk vraagt Minister steun voor Bronsgeest

In een brief aan de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevr. Drs. K.H. Ollongren en het college van Gedeputeerde Staten vraagt de fractie van D66 Noordwijk indringend steun en aandacht voor de woningbouwlocatie Bronsgeest.

De D66 Minister van BZK beheert tevens de portefeuille Wonen.

Zoals bekend dreigt de woningbouwlocatie Bronsgeest met ca. 660 woningen opnieuw fors in de vertraging te komen door afspraken binnen de nieuwe coalitie van NZ Lokaal, VVD, CDA en Lijst Salman. Naast ernstige gevolgen voor de toch al sterk achterblijvende woningproductie en sociale woningbouw in Noordwijk, dreigen als gevolg van deze afspraken ook forse financiële consequenties in de omvang van ca. € 17 miljoen of meer.

Voor de Noordwijkse Woningbouwstichting (NWS) dreigt een verlies van € 2 miljoen aan toegezegde subsidie voor ca. 100 tijdelijke woningen die er nog dit jaar hadden kunnen staan.

In het licht van het eind vorig jaar gezamenlijk door de Minister en Gedeputeerde Staten gepresenteerde Actieplan om woningbouwplannen binnen Zuid-Holland snel van de grond te trekken met onder meer een Vliegende Brigade en Doorbraaktafels vraagt D66, in het belang van de Noordwijkse inwoners, nadrukkelijk de casus Bronsgeest onder de loep te nemen.