Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 november 2017

Algemene Beschouwingen 2018

Hieronder de spreektekst van fractievoorzitter Dick Gutlich tijdens de Algemene Beschouwingen van de Begroting 2018 Voorzitter, deze begrotingsbehandeling is op zichzelf al een historisch moment. Wij behandelen de laatste begroting van de gemeente Noordwijk oude stijl. Wij volgen als D66 de beleidslijn van het college om nu kort voor de fusie met…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 oktober 2017 zaterdag 23 september 2017 maandag 28 augustus 2017

Vragen over GenX in het ditnkwater

In een artikel van het Leidsch Dagblad van dinsdag 15 augustus stelt de provinciale fractie van GroenLinks dat het een kwestie van tijd is totdat GenX zich in te hoge concentraties in het drinkwater van de regio Dunea en dus ook Noordwijk zal bevinden. D66 Noordwijk deelt deze zorg vanuit een gezondheidsoogpunt als ook vanuit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 februari 2017 vrijdag 13 januari 2017
Hoe staat het met de duurzaamheidsagenda?

Hoe staat het met de duurzaamheidsagenda?

D66 Noordwijk maakt zich steeds meer zorgen over de voortgang van de duurzaamheidsagenda. In het coalitieakkoord is de doelstelling afgesproken om in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. De fractie van D66 heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Helaas lijkt er bijna een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen nog niets gerealiseerd. Daarom stelden wij deze urgente vragen aan…

Bekijk nieuwsbericht

Alexander Pechtold in Noordwijk

Alexander Pechtold komt naar Noordwijk! Zaterdag 21 januari presenteert en signeert hij zijn nieuwe boek ‘Optimist in de politiek’ in van der MEER/Het Cultuurcafé.Hij wordt kort geïnterviewd en het publiek krijgt gelegenheid om vragen te stellen. In zijn urgente, persoonlijke en politieke boek presenteert Pechtold zijn ideeën voor de toekomst van Nederland, bestrijdt hij…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 20 december 2016
D66 in gesprek met Noordwijk

D66 in gesprek met Noordwijk

In de donkere dagen voor kerst ging een tiental D66- ers weer de straat op om inwoners van Noordwijk te vragen welke boodschap zij aan de politiek mee wilden geven voor het nieuwe jaar. Evenals voorgaande keren waren veel Noordwijkers bereid om D66 te woord te staan. Dat is hoopvol. Het betekent dat de politiek, zowel…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 november 2016

Verslag Begrotingsraad 2017

Afgelopen woensdag vond in Noordwijk de jaarlijkse Begrotingsraad plaats. Het doet de fractie van D66 deugd dat de begroting voor 2017 unaniem is aangenomen door de Gemeenteraad. Fractievoorzitter Koen van Asten vroeg tijdens de Algemene Beschouwingen onder meer aandacht voor een drietal speerpunten van D66 Noordwijk: economische visie, ontwikkelingen in de zorg en meer daadkracht voor…

Bekijk nieuwsbericht