Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juli 2020 woensdag 10 juni 2020 donderdag 7 mei 2020

Fractielid Joop Evers in Leidsch Dagblad

Afgelopen week was ons fractielid Joop Evers te woord in het Leidsch Dagblad van woensdag 6 mei. Onderwerp van gesprek was onder andere de veel besproken Duinpolderweg en het openbaar vervoer dat voor de fractie van D66 en Joop Evers een belangrijk onderwerp zijn. De bereikbaarheid van Noordwijk en de Bollenstreek in…

Bekijk nieuwsbericht

Schriftelijke vragen D66 Bronsgeest

D66 Noordwijk meent dat het college van B&W de Raad onjuist heeft geïnformeerd over veronderstelde medewerking van de provincie aan eventuele alternatieve woningbouwlocaties. SCHRIFTELIJKE VRAGEN IN GEVOLGE ARTIKEL 39 RvO   Aan: Het college van B&W Onderwerp: Onderzoek naar alternatieve woningbouwlocaties/Bronsgeest …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 december 2019

Algemene Beschouwingen 2019 met moties en amendementen

Voorzitter, Algemeen Wij behandelen vandaag de eerste beleidsrijke begroting van het huidige college. Uiteraard waren wij zeer benieuwd naar de beleidsvoorstellen die nu zichtbaar worden gemaakt en we constateren met genoegen dat het financiële beeld wat florissanter is dan enkele maanden geleden nog werd verondersteld. Wel zien wij een fors niveau van investeringen en een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 september 2019 zaterdag 24 augustus 2019

Vragen over: Deltaplan woningbouw en Bronsgeest

Bij brief van 12 augustus jl. informeert het college ons over het Deltaplan voor de woningbouw en een oplossingsrichting voor Bronsgeest. Het college stelt een oplossing te hebben gevonden voor het probleem dat de coalitie van NZ-Lokaal, CDA, VVD en Lijst Salman Noordwijk over zich heeft afgeroepen door de ontwikkeling van de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 augustus 2019

Vervolgvragen: Huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg

1. Op onze eerdere vraag: Wat de reden is dat er in Noordwijkerhout, dat al het op één na grootste aantal arbeidsmigranten van Nederland telt (https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/zoveel-poolse-migranten-vestigden-zich-in-jouw-gemeente), naast de locatie aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout en de te ontwikkelen locatie op de Molenweg in Noordwijkerhout, nu ook een locatie aan de Langevelderweg aangewezen wordt als huisvestingslocatie,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 juli 2019 vrijdag 5 april 2019

Raadsvergadering 19 maart 2019

De inwerkperiode van het nieuw Noordwijkse gemeentebestuur, dus van het College van B&W en van de Gemeenteraad, is nog niet voorbij. Dat kon wel geconcludeerd worden na de derde raadsvergadering, dinsdag 19 maart. Na ruim vijf uur vergaderen was pas de helft van de agenda afgewerkt. Als de besluitvormingsmachine van de lokale overheid zo hapert,…

Bekijk nieuwsbericht