Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 september 2019 zaterdag 24 augustus 2019

Vragen over: Deltaplan woningbouw en Bronsgeest

Bij brief van 12 augustus jl. informeert het college ons over het Deltaplan voor de woningbouw en een oplossingsrichting voor Bronsgeest. Het college stelt een oplossing te hebben gevonden voor het probleem dat de coalitie van NZ-Lokaal, CDA, VVD en Lijst Salman Noordwijk over zich heeft afgeroepen door de ontwikkeling van de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 augustus 2019

Vervolgvragen: Huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg

1. Op onze eerdere vraag: Wat de reden is dat er in Noordwijkerhout, dat al het op één na grootste aantal arbeidsmigranten van Nederland telt (https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/zoveel-poolse-migranten-vestigden-zich-in-jouw-gemeente), naast de locatie aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout en de te ontwikkelen locatie op de Molenweg in Noordwijkerhout, nu ook een locatie aan de Langevelderweg aangewezen wordt als huisvestingslocatie,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 juli 2019 vrijdag 5 april 2019

Raadsvergadering 19 maart 2019

De inwerkperiode van het nieuw Noordwijkse gemeentebestuur, dus van het College van B&W en van de Gemeenteraad, is nog niet voorbij. Dat kon wel geconcludeerd worden na de derde raadsvergadering, dinsdag 19 maart. Na ruim vijf uur vergaderen was pas de helft van de agenda afgewerkt. Als de besluitvormingsmachine van de lokale overheid zo hapert,…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 maart 2019

D66 Noordwijk vraagt Minister steun voor Bronsgeest

In een brief aan de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevr. Drs. K.H. Ollongren en het college van Gedeputeerde Staten vraagt de fractie van D66 Noordwijk indringend steun en aandacht voor de woningbouwlocatie Bronsgeest. De D66 Minister van BZK beheert tevens de portefeuille Wonen. Zoals bekend dreigt de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 februari 2019

Raadsvergadering 19 februari

De tweede raadsvergadering van nieuw Noordwijk vergde net als de eerste weer veel zitvlees. Drie agendapunten lichten we hier uit. OZB/Ondernemersfonds/Motie Verenigingen De gemeenteraad moet de tarieven van de OZB vaststellen, en dat moet uiterlijk in februari, om de OZB-aanslagen op tijd te kunnen versturen. Normaliter is dat niet…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 februari 2019

D66 bepleit lastenverlichting voor verenigingen

Eind 2018 is in de Tweede Kamer een mede door D66 ingediend amendement aangenomen waarbij gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en lokale verenigingen zoals de muziekvereniging en de scouting een lager tarief voor de OZB (de gemeentelijke onroerende zaakbelasting) in rekening te brengen. Zo kan de gemeenteraad nu besluiten om voor verenigingsgebouwen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 februari 2019
Schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake Prestatieafspraken Noordwijk

Schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake Prestatieafspraken Noordwijk

Op 20 december 2018 is namens de partijen gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk de overeenkomst Prestatieafspraken Wonen Noordwijk 2019 - 2022 ondertekend. Het moment van ondertekening lag enkele dagen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de vorming van het nieuwe college van B&W. Vraag 1:…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 februari 2019

Raadsvergadering 22 januari

Dinsdagavond 22 januari was de eerste “normale” vergadering van de 27 koppige Gemeenteraad van nieuw Noordwijk. In de deels nog geïmproviseerd ogende tijdelijke raadzaal van De Duinpan in de De Zilk werden onder meer het bestemmingsplan voor de nieuwe Vomar aan de Maarten Kruytstraat besproken, en het coalitieakkoord, met de plannen van de nieuwe coalitie.…

Bekijk nieuwsbericht