Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 maart 2019

D66 Noordwijk vraagt Minister steun voor Bronsgeest

In een brief aan de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevr. Drs. K.H. Ollongren en het college van Gedeputeerde Staten vraagt de fractie van D66 Noordwijk indringend steun en aandacht voor de woningbouwlocatie Bronsgeest. De D66 Minister van BZK beheert tevens de portefeuille Wonen. Zoals bekend dreigt de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 februari 2019

Raadsvergadering 19 februari

De tweede raadsvergadering van nieuw Noordwijk vergde net als de eerste weer veel zitvlees. Drie agendapunten lichten we hier uit. OZB/Ondernemersfonds/Motie Verenigingen De gemeenteraad moet de tarieven van de OZB vaststellen, en dat moet uiterlijk in februari, om de OZB-aanslagen op tijd te kunnen versturen. Normaliter is dat niet…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 februari 2019

D66 bepleit lastenverlichting voor verenigingen

Eind 2018 is in de Tweede Kamer een mede door D66 ingediend amendement aangenomen waarbij gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en lokale verenigingen zoals de muziekvereniging en de scouting een lager tarief voor de OZB (de gemeentelijke onroerende zaakbelasting) in rekening te brengen. Zo kan de gemeenteraad nu besluiten om voor verenigingsgebouwen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 februari 2019
Schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake Prestatieafspraken Noordwijk

Schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake Prestatieafspraken Noordwijk

Op 20 december 2018 is namens de partijen gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk de overeenkomst Prestatieafspraken Wonen Noordwijk 2019 – 2022 ondertekend. Het moment van ondertekening lag enkele dagen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de vorming van het nieuwe college van B&W. Vraag 1:…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 februari 2019

Raadsvergadering 22 januari

Dinsdagavond 22 januari was de eerste “normale” vergadering van de 27 koppige Gemeenteraad van nieuw Noordwijk. In de deels nog geïmproviseerd ogende tijdelijke raadzaal van De Duinpan in de De Zilk werden onder meer het bestemmingsplan voor de nieuwe Vomar aan de Maarten Kruytstraat besproken, en het coalitieakkoord, met de plannen van de nieuwe coalitie.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 september 2018

De waarheid over Bronsgeest in feiten en cijfers

Genoeg = toch ruim te weinig Onlangs werd mijn aandacht getrokken met de kop van een advertentie in een lokaal weekblad: “Genoeg = Genoeg”. Mijn eerste schrikreactie was: “nieuwe populisten in Noordwijk?” maar het bleek een advertentie van onze lokale rentmeesters van het CDA. U weet wel, zij die…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 juli 2018 vrijdag 15 juni 2018 vrijdag 18 mei 2018