Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Openbaar vervoer voor Duin- en Bollenstreek: feiten en opties

Geachte lezer,

In de nieuwe versie van de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 komt “bereikbaarheid” aan de orde als “stralende ster”. Maar straalt die ster wel? Of is een nieuw concept voor openbaar vervoer nodig om de reistijden drastisch te bekorten? Voor D66 Noordwijk geldt het laatste. De Noordwijker moet actief kunnen deel nemen in de Randstedelijke economie, in het onderwijs, aan culturele activiteiten en aan het maatschappelijk verkeer, zonder belemmerd te worden door lange reistijden. De meeste Noordwijkers gebruiken nu hun eigen auto. Begrijpelijk want reizen met het huidige openbaar vervoer kost meestal twee keer zoveel tijd als met de auto. Maar de automobiliteit begint steeds meer vast te lopen. Voor veel forenzen leidt dit tot onacceptabel lange reistijden. Trouwens, voor de gelegenheidsreiziger zijn de stedelijke parkeertarieven ook niet mis. Er moet echt iets gebeuren. Daarom zet D66 Noordwijk “toegankelijkheid” van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, over en weer met zijn omringende stedelijke omgeving nadrukkelijk op de agenda. Het gaat om Noordwijk uit en thuis: ook per fiets en per openbaar vervoer. “Toegankelijkheid” overschrijdt gemeentelijke grenzen; niet alleen voor reizigers, maar ook bestuurlijk. Met dit uitgangspunt kom je terecht bij Duin- en Bollenstreek. In die context bieden de treinverbindingen tussen Den Haag, via Leiden Schiphophol en Amsterdam Zuid en die tussen Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam Centraal uitstekende mogelijkheden. Maar de sprinters op die verbindingen moeten dan wel elk kwartier rijden en doorrijden naar Amsterdam. Er moeten gerichte stationsbussen komen die op de treinenloop zijn afgestemd. Station Voorhout moet Station Voorhout / Noordwijk worden. Ook andere maatregelen zijn te nemen om snel bij de stations te kunnen komen en terug. Het is een kwestie van uitpluizen en rekenen: dit en meer is te vinden in de bijgevoegde studie: “Openbaar vervoer voor Duin- en Bollenstreek: feiten en opties”. De conclusie is duidelijk: reizen met dit openbaar vervoer gaat ongeveer even snel als de ongehinderd rijdende eigen auto. D66 Noordwijk vindt dat dit voor forensisch reizen de nieuwe norm moet zijn. Suggesties zijn welkom.

Lees hier de volledige studie Openbaar vervoer voor Duin- en Bollenstreek: feiten en opties:

OV_DB_FO_030817

prof dr ir Joseph J. M. Evers, emeritus hoogleraar TU-Delft op het gebied van operations research en logistiek, lid D66 Noordwijk

 

Gepubliceerd op 28-08-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018